Negarea responsabilității

Noi, , (în continuare, pe scurt, „Site” sau „Noi”) și/sau deținătorii de licență nu facem orice declarații şi nu oferim garanții cu privire la Site, Produse și Servicii sau orice alt site-ul conectat sau conținutul acestuia, precum și orice informații, conținut și materiale pe acesta sau acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea conținutului, informațiilor și materialelor. În plus, nu garantăm sau reprezentăm acel acces la Site, Produse și/sau Servicii sau orice site conectat va fi neîntrerupt sau fără erori pe care îl vor avea defectele corectate sau pe care Site-ul, Produsele și/sau Serviciile sau orice site conectat nu vor conține viruși de computer sau alte componente dăunătoare.

Nu suntem responsabili, prin urmare nu suntem obligați să compensăm pierderile suportate din cauza oricăror daune sau viruși care ar putea infecta dispozitivul computerului sau alte bunuri ca urmare a utilizării Produselor sau Serviciilor, la intrare, utilizare sau navigare pe Site sau când descărcați sau încărcați orice conținut de pe sau pe site. Dacă nu sunteți mulțumit de funcționarea Site-ului, singurul lucru pe care îl puteți face este să nu mai utilizați Site-ul. Nici o recomandare, rezultat sau informație primită de la noi sau prin intermediul Site-ului, oral sau în scris, nu poate oferi nicio garanție care nu este prevăzută în mod expres în acest document.

Nu suntem obligați să contribuim, susținem, autorizăm, încurajăm şi să fim de acord cu orice conținut sau utilizator, precum și opinii, recomandări, conținut, link-uri, date sau recomandări, exprimate sau implicate aici, și noi excludem în mod expres răspunderea pentru orice conținut, inclusiv conținut generat de utilizator, materiale și informații care sunt disponibile pe Site sau prin intermediul Site-ului, Produselor și/sau Serviciilor create de utilizatori sau persoane terțe.

Părțile, afiliații și partenerii lor, precum și directorii, oficialii, angajații și alți reprezentanți nu sunt în niciun fel responsabili pentru orice daune punitive, secundare, consecvente, accidentale, efective, indirecte, inclusiv, dar nu se limitează la pierderi legitime sau greşite de venituri și încetarea activităților, inclusiv din cauza neglijenței care rezultă din utilizarea Site-ului, Produselor, Serviciilor și/sau a conținutului conex sau a oricărui site web conectat, chiar cu condiţia că această partea a fost avertizată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Cu excepția daunelor, cauzate de o încălcare recunoscută sau dovedită legal a proprietății intelectuale cauzată de Produsele și/sau Serviciile unei părți fără conținut terț, răspunderea părții nu poate depăși în niciun caz suma totală, primită de la noi în termen de șase (6) luni înainte data pagubei inițiale.